Vurdering For Læring i Danmark

Vurdering For Læring i Danmark

Vores arbejde med VFL bygger på Trude Slemmens 10 vejledende

grundsætninger.